Klasická homeopatie

Homeopatie patří mezi energetické metody léčení. Objevil ji a do života uvedl v 19. století německý lékař a chemik Samuel Hahnemann. Pokusy, které prováděl sám na sobě, vysledoval a formuloval základní princip homeopatie - zákon podobnosti - ať podobné léčí podobné. Zjistil, že malé dávky látek stimulují organismus, aby se sám začal uzdravovat a léčit tak potíže, které tyto látky ve vysokých dávkách vyvolávají.

Homeopatické léčení spočívá v pozorování symptomů -  obranných reakcí těla, kterými se snaží samo dosáhnout nejlepšího možného rovnovážného stavu, optimálního stavu zdraví, kterého je schopné v dané chvíli dosáhnout a podáním vhodného homeopatického léku se tento přirozený léčivý proces podpoří a dokončí. Homeopatikum stimuluje vnitřní vitální sílu člověka, která se snaží nastolit vždy nejlepší možnou dosažitelnou úroveň zdraví.

Homeopatické léky se vyrábějí opakovaným ředěním a protřepáváním přírodních látek ze živé i neživé přírody, které se rozpouštějí v lihu nebo roztírají s laktózou, tak dlouho, až v roztoku nezůstane jediná molekula původní látky, a to, co léčí, je pouze energetický otisk původní látky. Tyto látky zkoušejí na sobě vyškolení dobrovolníci homeopaté, kteří pečlivým pozorováním a zapisováním symptomů, které po podání zkoušené látky u nich vznikly, vytvářejí obraz působení této látky - schopnost homeopatického léku uzdravit tyto symptomy u nemocného člověka. Vyvíjejí se a popisují stále nové  léky i z nehmotné přírody - např. z vibrací barev, zvuků, záření...

Klasická homeopatie léčí na základě vypozorovaných symptomů a reakcí těla na životní podmínky, ne na základě diagnózy nemoci nebo obavy z možného onemocnění. Podporuje přirozené procesy, které jsou v danou chvíli pozorovatelné, podáním jednoho homeopatického léku, který je schopen vrozenou sílu organismu podpořit. Teprve až se objeví další zřetelné symptomy, je možné zvážit užití k podpoře uzdravování dalšího homeopatického léku. Nejobtížnější na tomto procesu je, mít dostatečnou trpělivost, pouze pozorovat a nezasahovat do samouzdravovacího procesu, dokud naše tělo nesignalizuje nově vytvořenými symptomy, že nyní je vhodné pomoci mu s jinou cestou ke zdraví.

Více se dočtete například na stránkách:

www.homeopatie.cz

www.sulfur.cz

Pro domácí použití doporučuji:

Homeopatický domácí lékař - Dr. Stephen Cummings, Dana Ullman, nakladatelství Alternativa

Homeopatie a děti - MUDr. Tomáš Karhan, nakladatelství Grada